Εγκατεστημένες ραφιέρες σποροφύτων της ΙΑ Agro σε μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Βόρεια Μακεδονία
Μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Βόρεια Μακεδονία
Μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Βόρεια Μακεδονία
Σύστημα Καλλιέργειας Εσωτερικού Χώρου σε μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Βόρεια Μακεδονία
Εγκαταστημένο σύστημα Bluelab Fertigation
Εγκατεστημένο σύστημα λίπανσης
Πλήρης εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος λίπανσης
Επιλογή εξοπλισμού για μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης με πιστοποίηση GMP στην Ελλάδα
Επιλογή εξοπλισμού για μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης με πιστοποίηση GMP στην Ελλάδα
Επιλογή εξοπλισμού για μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης με πιστοποίηση GMP στην Ελλάδα
Καλλιέργεια εσωτερικού χώρου
Υδροπονική Καλλιέργεια σε Θερμοκήπιο
Μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης
Ραφιέρες σπορόφυτων της ΙΑ Agro
Ενυδρειοπονική Καλλιέργεια Εσωτερικού Χώρου
Ενυδρειοπονική Καλλιέργεια Εσωτερικού Χώρου
Καλλιέργεια Microgreens
Υδροπονική Καλλιέργεια σε Θερμοκήπιο
Μονάδα Φαρμακευτικής Κάνναβης
Κατασκευή Θερμοκηπίου
Πιστοποίηση GACP