Φαρμακευτικη Κανναβη

loading

Φαρμακευτική Κάνναβη

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των φαρμακευτικών ουσιών, είναι απαραίτητη η καθιέρωση προτύπων για την τήρηση ορθών πρακτικών καλλιέργειας και συλλογής φυτικών πρώτων υλών (EU GACP). Στο γενικό πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας και του ελέγχου των φυτικών φαρμάκων, έχουν αναπτυχθεί διάφορες κατευθυντήριες γραμμές για τις Ορθές Πρακτικές Γεωργίας και Συλλογής από φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων κτλ.. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν την καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών, ενώ καλύπτουν και μέρος των εργασιών μετά την συγκομιδή, όπως η αποξήρανση και η συσκευασία.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας GACP είναι το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας, από την οποία εξαρτάται άμεσα η ασφάλεια και η και η αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η απόκτηση πιστοποιητικού GACP είναι απαιτούμενο στάδιο για την απόκτηση πιστοποίησης GMP (Good Manufacturing Practice) φαρμακευτικών προϊόντων, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 7 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Αυτές οι πρακτικές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία των φυσικών πόρων των φαρμακευτικών φυτών.

Η IA Agro έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων, καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε εγκαταστάσεις που είναι πρόθυμες να υποβάλουν αίτηση για έλεγχο πιστοποίησης GACP. Μέσω του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης GACP, η IA Agro μοιράζεται ένα κοινό αποθετήριο με κάθε πελάτη για τη αποθήκευση, την αναθεώρηση και τον έλεγχο αρχείων, επιτρέποντας μια πιο αποτελεσματική καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας GACP.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες GACP χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

European Medicines Agency (EMEA) GACP Guidelines

World Health Organization (WHO) GACP Guidelines

European Herb Growers Association (EUROPAM) GACP Guidelines

 

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας!

 

Συνδεθείτε εδώ