Επικοινωνια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ανατολικής Ρωμυλίας 18,Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.: 60168, Τ.Κ.:57001

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2316 014141